Výlet do rezortu Villa Betula – jún 2023


Takto sme sa zabávali v rezorte Villa Betula, boli tam rôzne preliezky, trampolíny, pieskoviská a veľa iných atrakcií. Unavení, ale plní zážitkov sme cestou domov mnohí aj zaspali.