krúžky

Krúžky

Výtvarná výchova

Pondelok: 14,20 – 15,50 hod.

 

Anglický jazyk

Utorok: 1. skupina          14,30 – 15,00 hod.

2. skupina          15,00 – 15,30 hod.