Aktivity

September:
týždeň detských radostí
fotenie detí

Október:   
úcta k starším
divadielko o Pampúšikovi
CVČ Kamarát – Čo sa skrýva za oponou (divadelné predstavenie)
plavecký výcvik

November:
kamarát AX (pravidelné besedy s Mestskou políciou)
CVČ Kamarát – Dajme veciam druhú šancu (environmentálna výchova)
výtvarná súťaž-Dni svätého Martina
športové popoludnie,,Poďme deti baviť pohybom“-súťaž

December:
Mikulášska besiedka
CVČ Kamarát – Zahrajme si zvesela (výchovný koncert)
Vianočná besiedka a Tvorivé dielne

Január:   
kamarát AX
lyžiarsky výcvik
CVČ Kamarát – Môj kamarát semafor, kamarátka kolobežka (dopravná  prezentácia)

Február:
detský karneval
Už sa Fašiang kráti (sprievod masiek)

Marec:  
návšteva Turčianskej knižnice spojená s besedou
divadlo Ťahal dedko repku
športové popoludnie,,Poďme deti baviť pohybom“-súťaž
CVČ Kamarát – Exkurzia svetom hudby a tanca (prezentácia)

Apríl:    
veľkonočné tvorivé dielne
kamarát AX
CVČ Kamarát – Žili inak ako my (tradície Turca)
návšteva ZŠ, otvorená hodina-predškoláci
zápis do 1. ročníka

Máj: 
Deň Matiek – besiedka
návšteva hasičskej stanice
Turčianske hviezdičky- športový trojboj materských škôl
CVČ Kamarát – Slávnostné ukončenie martinskej škôlkarskej univerzity (slávnostný program spojený s odovzdávaním diplomov)

Jún:
týždeň detských prekvapení + výlet
exkurzia do MSD
návšteva hvezdárne
kamarát AX – návšteva policajnej stanice na Ľadovni
rozlúčka s predškolákmi
2 dňový environmentálny pobyt v prírode
športové popoludnie,,Poďme deti baviť pohybom“-súťaž