Súťaž ,,Odkaz sv. Martina – november 2023


Aj tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže ,,Odkaz sv. Martina“, ktorej hlavným cieľom je pripomínať si kultúrny a historický odkaz našich predkov. Porota vybrala jednu z našich prác a obsadili sme krásne 1. miesto.