Galéria

 

Začiatok školského roka – september 2023

Vychádzka do prírody – september 2023

Návšteva Múzea Andreja Kmeťa – september 2023

Jesenné tvorenie z gaštanov – október 2023

Exkurzia do budovy Mestskej polície v Martine – október 2023

Halloween – október 2023

Súťaž ,, Odkaz sv. Martina“ – november 2023 

Jesenná vychádzka do prírody – október 2023

Plavecký výcvik – október 2023

Zvyky a tradície v MSD /od Kataríny do Vianoc /- november 2023

Hurá, je tu Mikuláš – december 2023

Vianočné tvorivé dielne – december 2023

Divadlo ,,Stratená rukavička“ – január 2024

Detský karneval – február 2024

Lyžiarsky výcvik – február 2024

Otvorená hodina ZŠ Nade Hejnej – marec 2024

Deň vody  ZŠ J. Krónera – marec 2024

Divadlo v CVČ ,, O pyšnej Dorotke“ – apríl 2024

Deti a žiaci čistia mesto Martin – apríl 2024

Exkurzia do astronomickej pozorovateľne pri Gymnáziu V. P. Tótha v Martine – máj 2024