Vianočné tvorivé dielne – december 2023


Na Vianoce sa všetci veľmi tešíme a tak sme sa s rodičmi zišli v materskej škole a vyrábali rôzne ikebany, vianočné ozdoby a zdobili medovníky. Rodičov potešil krátky vianočný program a nás potešili vianočné koláčiky, ktoré nám napiekli usilovné maminky. Bolo to milé a zaujímavé popoludnie.