Otvorená hodina ZŠ Nade Hejnej – marec 2024


Dnes bol ten deň, keď sme sa boli pozrieť školu, do ktorej mnohí z nás budú od septembra chodiť. Spolu s budúcimi spolužiakmi sme si zaspievali, zatancovali poznávali písmená a číslice. Na pamiatku sme dostali pekný darček.