Oznamy

 

Informácie k zápisu do MŠ

Kritériá prijímania detí do MŠ:

1. Prijímanie detí na plnenie povinného predškolského vzdelávania zo spádových ulíc, určených Rozhodnutím o spádových MŠ

2.  Prijímanie detí na plnenie povinného predškolského vzdelávania zo spádových ulíc iných materských škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o našu MŠ , v prípade, že dieťa má nastúpiť na povinné predškolské vzdelávanie

3.  Prijímanie detí z obcí na plnenie povinného predškolského vzdelávania , ak rodičia prejavia záujem o našu materskú školu

4.  Prijímanie súrodencov detí , ktoré MŠ už navštevujú

5.  Prijímanie detí  z  obvodu- Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany

6.  Prijímanie ostatných  detí  , pokiaľ nám to kapacita materskej školy dovolí.

 

Informácie o spádových MŠ nájdete tu:

Rozhodnutie-o-určení-spádových-MŠ_apríl_2021

Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ-Jána-Šimka-7-Martin-

Rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa  do MŠ bude vydané zákonným zástupcom do 15.6.2021

————————————————————————————————————————————————————————————

GDPR

„Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a článkom č. 37  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt
zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.“

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

 

Zriaďovateľ – Mesto Martin

http://www.martin.sk/