Oznamy

Učíme  sa doma:

 Kde bolo, tam bolo /súťaž/

 

Milí rodičia a naši šikovní škôlkári,

srdečne Vás všetkých pozdravujeme. Je Vám smutno za kamarátmi, pani učiteľkami a hračkami? Určite áno, aj nám je smutno za všetkými, ale stále na Vás myslíme, či ste zdraví a či poslúchate rodičov. Pripravili sme pre Vás zaujímavé úlohy, ktoré s rodičmi určite zvládnete. Niektorí urobia viac úloh, niektorí menej, na tom nezáleží, hlavne, že sa budete snažiť. Keď sa stretneme, spoločne si pozrieme, čo ste urobili a čo ste sa naučili.

Jar k nám letí

Kamaráti zo susedného dvora

Kamaráti z lesov a lúk

Dúhový svet prírody

Moja mamička

 

1.

 http://www.cpppap.svsbb.sk/files/im_psv_srcpd.html#.XoRq3NSLRkh

2.

https://babetko.rodinka.sk/detska-rec/basnicky-versovacky-rymovacky/30-kratkych-basniciek-o-jari/

3.

https://www.facebook.com/Skolkadomaonline/

4.

 https://prosolutions.sk/materialy-na-stiahnutie/

5.

https://www.sdetmi.com/sr/blog/napady-ako-na-to/

6.

ALFIK.SK       zadať heslo ucimesadoma

7.

Jarné kvety

8.

Farby – priraďovanie

9.

KVÍZ – Deň Zeme

10.

Zvieratá a ich mláďatá – na gazdovskom dvore

11.

http://ententiki.sk/index.php/dvaspendliky?fbclid=IwAR2qOOFvDj71cWPIh8Dg4lEOuVz9gBkoK6qKve6wVmhqLIfvOjvlDAWIHCE

12.

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

13.

UČÍME SA S TULIPÁNMI

14.

Životný cyklus motýľa

 

Oznámenie k odkladu povinnej školskej dochádzky

 

Zápis detí do MŠ – o spôsobe a dátume podania Žiadosti prijatia dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 vás budeme informovať v najbližších dňoch. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nájdete na našej webovej stránke

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia,

na základe nového opatrenia mesta Martin s ohľadom na koronavírus COVID – 19 je od zajtra,

t.j. od utorka 10.3.2020   výchovno – vzdelávacia činnosť prerušená do odvolania

Dôvod a viac informácií:

https://www.martin.sk/martin-prijima-nove-opatrenia-s-ohladom-na-koronavirus-covid-19/d-70465/p1=1049

Rodičia a zákonní zástupcovia  detí  majú možnosť využiť na toto obdobie ošetrenie člena rodiny podľa pokynov, ktoré nájdete tu:

https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s

 

usmernenie_koronavirus

Usmernenie MŠVVŠ SR č. 2 k šíreniu koronavírusu.

 

 

GDPR

„Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a článkom č. 37  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt
zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.“

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

 

 

 

 

Zriaďovateľ – Mesto Martin

http://www.martin.sk/