Výlet do Gaderskej doliny – jún 2023


V Gaderskej doline sme si rozprávali, ako chránime prírodu, poznávali rastliny a živočíchy. Cesta na hrad bola namáhavá, ale nám rýchlo ubehla, lebo sme si rozprávali, ako sa žilo ľuďom kedysi, keď ešte bývali v hrade. Príroda Turca je naozaj krásna, ale musíme robiť všetko preto, aby nám takáto ostala aj pre budúce generácie.