Jesenná vychádzka do prírody – október 2023


O jeseni sme si veľa rozprávali a najlepšie si naše vedomosti overíme vychádzkou do prírody. Pozorovali sme, ako sa menia listnaté stromy, aký je rozdiel medzi stromom a kríkom, pomenovali sme plody na niektorých kríkoch. V škôlke sa nám páči, ale učiť sa v prírode je omnoho zaujímavejšie.