Vianočné tvorivé dielne -december 2019


Takto sme sa s rodičmi pripravovali na Vianoce. Niečo sme si zaspievali, zarecitovali a potom sme vytvorili pekné pozdravy, ikebany a samozrejme sme si vyzdobili medovníčky.