Šarkaniáda – október 2022

V jedno popoludnie sme si boli púšťať šarkany. Slniečko svietilo, vietor fúkal a tak sme sa tešili nielen my deti, ale aj dospelí. Niektoré deti nás prekvapili doma vyrobenými šarkanmi. Bolo to popoludnie plné smiechu a veselých zážitkov.