Šarkaniáda – október 2019


K jeseni patrí aj púšťanie šarkanov a tak sme sa s rodičmi aj pani učiteľkami vybrali na lúku trochu sa zabaviť a vybehať. Potlesk patrí Terezke a Zojke, ktoré si doma vyrobili šarkanov. Síce moc nelietali, ale snaha sa cení. Bolo to popoludnie plné zábavy, smiechu a radosti. Na záver sme si zaspievali pieseň o jeseni a dostali sme krásne diplomy.