Poďme deti baviť pohybom – jún 2019


Takto sme súťažili v športovej hale a obsadili sme pekné 3. miesto.