Návšteva ZŠ Nade Hejnej – február 2023


Dnes bol ten deň, keď sme sa boli pozrieť školu, do ktorej mnohí z nás budú od septembra chodiť. Spolu s budúcimi spolužiakmi sme si zaspievali, zatancovali poznávali písmená a číslice. Boli sme si pozrieť aj telocvičňu a niektoré špeciálne učebne. Na pamiatku sme dostali pekný darček.