Návšteva ZŠ – marec 2019


Pred zápisom sme sa boli pozrieť do základnej školy. Vyskúšali sme si, ako to je stáť pred tabuľou, zarecitovali a zaspievali sme pani učiteľke aj žiakom, čo sme sa učili v materskej škole. Všetci sa už do školy tešíme.