Návšteva Mestskej polície v Martine- máj 2023


Exkurzia do budovy Mestskej polície bola pre nás veľmi zaujímavá a poučná. Celý rok sme sa stretávali s tetou policajtkou a teraz nás oboznámila so svojou prácou. Pozreli sme si priestory, a najviac nás zaujali kamery z mesta, kde tety sledujú, ako sa správajú ľudia, či sa niečo zlé nedeje, na čo by upozornili svojich kolegov.