Návšteva Mestskej polície – jún 2019


Na záver školského roka nás teta policajtka z Mestskej polície pozvala na návštevu, kde sme si zopakovali všetko, o čom sme si rozprávali celý školský rok na jej besedách a ukázala nám, ako vyzerá jej pracovisko.