Návšteva hasičskej stanice – jún 2019


V MŠ sme si rozprávali o rôznych povolaniach, vieme, kde pracujú naši rodičia, čo robia v práci. Aby sme sa bližšie zoznámili s prácou hasičov, vybrali sme sa na exkurziu do hasičskej stanice. Ujovia nám porozprávali, čo všetko hasiči robia a ako pomáhajú ľuďom.