Mikuláš v našej MŠ – december 2019


Na príchod Mikuláša sme netrpezlivo čakali.Niektorí z nás sa aj obávali jeho pomocníkov, ale keďže sme pekne zaspievali piesne aj zarecitovali básničky, každého z nás obdaroval veľkým balíčkom.Na záver sme si všetci spoločne zatancovali.