Lúčenie predškolákov – jún 2021

Prišiel čas, keď sme sa lúčili s našimi predškolákmi. Roky v škôlke rýchlo ubehli a ich čaká veľká škola. Na zážitky s kamarátmi budú s radosťou spomínať.