Environmentálny pobyt v prírode – jún 2021

Pobyt na chate Osikovo sme si užili. Pozorovali sme hmyz v tráve, poznávali rastliny a učili, ako sa správať v prírode. Nechýbali rôzne hry a súťaže. Na obed sme si pochutili na dobrom guľáši a pokračovali v skúmaní prírody.