Divadlo ,, Ako zajkovia čistili studničku“ – marec 2018


V divadle o zajkoch sme si porozprávali o veľkonočných sviatkoch, maľovali sme so zajkom vajíčka a pomohli sme mu vyčistiť smutnú studničku. Zopakovali sme si, čo do lesa nepatrí a správne sme separovali odpad. Keď pôjdeme do lesa, určite ho nebudeme znečisťovať, aby neboli zvieratká smutné.