CVČ Canisterapia – november 2022

Interaktívna prednáška so psíkom bola veľmi zaujímavá a poučná. Už vieme, že mať psíka je radosť, ale aj starosť.