Mikuláš v našej MŠ – december 2020

Tak predsa prišiel Mikuláš a takto sme sa tešili z darčekov.